Căn Hộ Imperium Town Nha Trang

Nhận thông tin dự án

Imperium Town Nha Trang

Phối cảnh Imperium Town Nha Trang

TẦNG 01 - 03 TẦNG 39 TẦNG 19 TẦNG 04 - 38
01

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 117
Diện tích tim tường: 126.7 m2

02

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 82.9
Diện tích tim tường: 89.8 m2

03

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 89.2
Diện tích tim tường: 94 m2

04

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 82.4
Diện tích tim tường: 87.5 m2

05

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 105.1
Diện tích tim tường: 112.7 m2

06

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 78.6
Diện tích tim tường: 84 m2

07

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 79.2
Diện tích tim tường: 85 m2

08

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 78.5
Diện tích tim tường: 82.8 m2

09

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 103.2
Diện tích tim tường: 110.8 m2

10

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 80.8
Diện tích tim tường: 87 m2

11

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 79.5
Diện tích tim tường: 85 m2

12

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 79.3
Diện tích tim tường: 84.4 m2

12a

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 58.9
Diện tích tim tường: 64.5 m2

14

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 70.8
Diện tích tim tường: 76.7 m2

15

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 70.1
Diện tích tim tường: 77 m2

16

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 37.7
Diện tích tim tường: 42 m2

01

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 188.7
Diện tích tim tường: 202.5 m2

02

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 192.2
Diện tích tim tường: 203.5 m2

03

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 221
Diện tích tim tường: 236.8 m2

04

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 220
Diện tích tim tường: 235.5 m2

05

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 186.5
Diện tích tim tường: 198.7 m2

06

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 151.2
Diện tích tim tường: 162 m2

07

Căn Hộ Imperium Town
Diện tích thông thuỷ: 155.2
Diện tích tim tường: 169.3 m2

https://datxanhnamtrungbo.net/
https://datxanhnamtrungbo.net/wp-content/themes