Căn Hộ Imperium Town Nha Trang

Căn Hộ CH06 - Dual key

TẦNG 04-18 & 20-38

Diện tích thông thuỷ: 78.6 m2

Căn Hộ Imperium Town Nha Trang