Căn Hộ Imperium Town Nha Trang

Căn Hộ CH07 - Dual Key

TẦNG 04-18 & 20-38

Diện tích thông thuỷ: 79.2m2

Căn Hộ Imperium Town Nha Trang