Quy hoạch tạo động lực cho đô thị thông minh, đô thị biển của Khánh Hòa

Đó là nhận định của ông Lê Hữu Hoàng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại “Diễn đàn Bất động sản Nam Trung Bộ 2022: Điểm sáng đầu tư” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 22/9.

Cụ thể, theo ông Hoàng, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động Nghị quyết 09 của Chính Phủ.

Ông Lê Hữu Hoàng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 55 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thủ phát triển tỉnh Khánh Hòa. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị thông minh, bên vùng, bản sắc và kết nối quốc tế.

Đồng thời là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, là một cực tăng trưởng, trung tâm khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiển hóa và hạnh phúc; tổ chức dùng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm, GRDP toàn tỉnh đã tăng 12,58%; thu hút được 7 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 478,9 tỷ đồng.

Toàn cảnh Diễn đàn “Bất động sản Nam Trung Bộ: Điểm sáng đầu tư”.

Ông Hoàng cũng nhấn mạnh tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội, không những ở tầm địa phương, trong nước mà còn với ý nghĩa là tọa độ phát triển của quốc gia, trong mỗi so sánh khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vừa qua, tỉnh cũng gặp một số về vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai trong quá trình thu hút đầu tư, thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, đó là khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển.

Để sớm vượt qua những thách thức, đồng thời xác định rõ tầm nhìn dài hạn và hệ giải pháp tổng thể, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Văn Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050: Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm quy hoạch phân khu thuộc đô thị mới Cam Lâm.

Theo ông Hoàng, việc hoàn thiện các quy hoạch chung để làm cơ sở triển khai lập các quy hoạch phân khu, hướng tới phủ kín quy hoạch phân khu tại các địa phương sẽ giúp đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, tạo công cụ quản lý quy hoạch và kêu gọi đầu tư hiệu quả, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. Đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển và đồng bộ quy hoạch để tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với các mục tiêu đã được định hướng.

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HOTLINE: 090.1919.789

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTCP PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ
Địa chỉ: 76 Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang
Email: info@diaocnamtrungbo.vn
Website: www.diaocnamtrungbo.vn

HOTLINE: 0901.919.789