Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột: Đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của UBND tỉnh, tính đến 19/10/2023, Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã giải ngân được hơn 1.053 tỷ đồng (bằng 77,6% kế hoạch).

Cụ thể: Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột được giao kế hoạch vốn năm 2023 là hơn 1.359 tỷ đồng.

Ngân sách tỉnh là hơn 673 tỷ đồng để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng; ngân sách Trung ương (từ nguồn vốn Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội) là 686 tỷ đồng. Tính đến 19/10/2023, đã giải ngân hơn 1.053 tỷ đồng.

Riêng nguồn vốn ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội là 686 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 433 tỷ đồng (bằng 63,2% kế hoạch).

Phương tiện tập trung tại Lễ khởi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Đối với dự án thành phần 2, kế hoạch vốn được giao năm 2023 là hơn 122 tỷ đồng, chưa thực hiện việc giải ngân. Hiện nay chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột được khởi công vào tháng 6/2023. Đến nay, tỉnh đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được hơn 246/332ha (đạt 73,88%), trong đó đã bàn giao mặt bằng thi công 37,44/48,09km toàn tuyến (đạt 77,85%). Hiện các nhà thầu đã tập trung máy móc, thiết bị và bắt đầu thi công một số hạng mục công trình. Theo dự kiến, đến hết năm 2023, các đơn vị sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao tại Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo thực tế triển khai dự án, kế hoạch thực hiện tiếp theo và cam kết giải ngân của chủ đầu tư, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 thực hiện trong năm 2023 với số vốn là 600 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để thực hiện các công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng.

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HOTLINE: 090.1919.789

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTCP PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ
Địa chỉ: 76 Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang
Email: info@diaocnamtrungbo.vn
Website: www.diaocnamtrungbo.vn

HOTLINE: 0901.919.789