‘Tây Nguyên sẽ có biển’ khi cao tốc 56.000 tỷ Gia Lai – Bình Định được đầu tư

Xu hướng đầu tư bất động sản cuối năm

Bất động sản Gia Lai hưởng lợi nhờ vị trí và tài nguyên