‘Tây Nguyên sẽ có biển’ khi cao tốc 56.000 tỷ Gia Lai – Bình Định được đầu tư

Danh sách các khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai